UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE www.imz-promet.hr

Korisnik posjetom www.imz-promet.hr web stranicama potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti
prihvaća ove Uvjete korištenja web stranice www.imz-promet.hr (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja), a svakim korištenjem www.imz-promet.hr, Korisnik potvrđuje da je u tome trenutku upoznat s
aktualnom verzijom Uvjeta korištenja i da iste u cijelosti prihvaća.

Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik daje IMZ-PROMET d.o.o. (dalje u tekstu: IMZ-PROMET) izričitu
suglasnost da smije podatke dostavljene prilikom registracije kupovine u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka obrađivati u svrhu registracije, odnosno ispunjavanja prava i obveza temeljem ovih Uvjeta.

Uvod

Ovim Uvjetima korištenja regulira se:

1. Način i svrha korištenja www.imz-promet.hr
2. Način izravnog i neizravnog prikupljanja podataka korisnika
3. Vrsta podataka koji se prikupljaju
4. Način korištenja i obrađivanja podataka
5. Prosljeđivanje korisničkih podataka
6. “Kolačići” (Cookies)
7. Zadržavanje korisničkih podataka
8. Sigurnosne procedure
9. Promjena Uvjeta

1. Način i svrha korištenja www.imz-promet.hr

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na www.imz-promet.hr ne smiju se reproducirati,
distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka IMZ-PROMET te se
mogu koristiti isključivo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i
vlasničkih prava i prava trećih osoba. Korištenjem sadržaja www.imz-promet.hr korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja te prihvaća koristiti sav sadržaj isključivo za osobnu uporabu i vlastitu odgovornost. IMZ-PROMET neće biti odgovoran za način korištenja www.imz-promet.hr, za radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja kao niti za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja www.imz-promet.hr.

2. Način prikupljanja osobnih podataka

1. Izravno od korisnika u slučaju upita putem weba, u slučaju da korisnik kontaktira IMZ-PROMET putem weba i u slučaju da korisnik podnosi zahtjev za ponudu putem weba. Neizravno prilikom korisničkog surfanja na web stranici www.imz-promet.hr.

3. Vrsta informacija koje se prikupljaju

Prilikom upita putem weba korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:

1. Ime i prezime
2. Adresu dostave
3. Adresu za račune
4. Telefonski broj
6. E-mail adresu
7. Broj šasije vozila
8. Registarska oznaka automobila

Prilikom prijave na newsletter putem weba korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:

1. Ime i prezime
2. Mobilni broj
3. E-mail adresu

Prilikom podnošenja upita za Poslovnu suradnju putem weba korisnik izravno daje sljedeće
osobne podatke:

1. Tvrtku
2. OIB firme
3. Ime i prezime kontakt osobe
4. Kontakt broj
5. Adresu

Neizravno prikupljanje podataka

1. Putem kolačića – korisniku se dodjeljuje jedinstveni identifikator putem cookie metode (Više pod “Kolačići”)
2. Ostale skupne podatke vezane uz korisničko korištenje web stranica putem Google
Analytics-a, Facebook pixela)

4. Način korištenja i obrađivanja podataka

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da se podaci prikupljeni putem
www.imz-promet.hr mogu koristiti u neku od sljedećih svrha:

1. Omogućiti korisniku pristup određenim web stranicama i/ili funkcionalnostima na
www.imz-promet.hr
2. Obrađivanje narudžbe koju je korisnik napravio putem www.imz-promet.hr
3. Osigurati korisniku proizvod koji je korisnik naručio putem www.imz-promet.hr
4. Potvrditi da korisnik ima pravo na određeni proizvod
5. Organizirati plaćanje za naručeni proizvod
6. Kreiranje računa i ostalih dokumenata za narudžbe napravljene putem www.imz-promet.hr
7. Prevenirati zlouporabu provjerom korisničkog identiteta
8. Asistirati korisniku prilikom narudžbe željenog proizvoda putem www.imz-promet.hr
9. Organizirati dostavu naručenog proizvoda
10. Informirati korisnika o novim web stranicama i/ili funkcionalnostima na www.imz-promet.hr
11. Analizirati korisničko korištenje www.imz-promet.hr i raditi web statističke izvještaje za interne potrebe IMZ-PROMET d.o.o.
12. Kontaktirati korisnika putem telefona, SMS-a, e-maila ili na druge načine, a vezano uz
korisnički upit ili narudžbu
13. Proslijediti korisničke podatke trećim stranama s kojima IMZ-PROMET d.o.o. poslovno surađuje, a u svrhu zadovoljavanja korisničkog upita ili narudžbe
14. Analizirati podatke o korisnicima uključujući korisničko pozivanje, pretraživanje,
pregledavanje www.imz-promet.hr i lokacijske podatke na osobnoj ili skupnoj osnovi. Ove podatke možemo proslijediti trećim osobama i možda ćemo koristiti ove podatke kako bi korisniku pružili ciljane IMZ-PROMET ponude, promocije, reklame ili komercijalne poruke.

5. Prosljeđivanje korisničkih podataka

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da IMZ-PROMET korisničke podatke prikupljene putem www.IMZ-PROMET .h može prosljeđivati:

1. Poslovnim partnerima, zaposlenicima IMZ-PROMET i zaposlenicima koji su uključeni u isporuku korisničke narudžbe IMZ-PROMET proizvoda ili u pružanje usluge temeljem korisničkog upita
2. Nadležnim tijelima javne i državne uprave ukoliko se radi o sumnji na zlouporabu IMZ-PROMET web
stranica ili o drugim pitanjima iz njihove nadležnosti
3. Trećim stranama koje sudjeluju u promotivnim aktivnostima IMZ-PROMET
4. U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza 5. Kao odgovor na žalbu da je došlo do povrede Općih uvjeta korištenja IMZ-PROMET usluga

6. “Kolačići” (Cookies)

Prigodom korištenja, tj. posjeta www.imz-promet.hr, poslužitelj pohranjuje određene informacije u
obliku “kolačića” (“cookie”) na računalu/mobilnom uređaju Korisnika. “Kolačići” se koriste za
prepoznavanje Korisnika u tijeku njegovog jednog spajanja i nakon toga se brišu. “Kolačić” je
skup podataka koje generira poslužitelj mrežnih stranica, a koje internetski preglednik sprema
na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke. “Kolačić” se ne može koristiti za
pokretanje programa ili unošenje virusa na Korisnikovo računalo. Poslužitelji pri
posjeti www.imz-promet.hr stranicama koriste tip cookie-a poznat pod nazivom “privremeni kolačić”
(“session based cookie”), a koji se postavlja na Korisnikovo računalo samo tijekom trajanja
njegova posjeta www.imz-promet.hr web stranicama i omogućuje mu da se učinkovitije služi tim
stranicama te automatski istječe kada zatvori svoj preglednik.
U “kolačiću” se ne pohranjuju informacije o telefonskome broju, računu ili detaljima plaćanja
korisničkog imena ili Korisnika i tim se informacijama ne može pristupiti. IMZ-PROMET korištenjem
“kolačića” ni na koji način ne prikuplja informacije u vezi s korištenjem računala ili
pregledavanjem drugih stranica na internetu Korisnika. S obzirom na to da se “kolačić” nalazi
na računalu Korisnika, IMZ-PROMET ga ne može pronaći ako Korisnik posjeti IMZ-PROMET web stranice s
nekoga drugog računala.
“Privremeni kolačići” standardno se koriste u mrežnim aplikacijama koje Korisniku nakon
identifikacije moraju omogućiti autorizirani pristup privatnim poslužiteljima. Ovo je rješenje
uvjetovano tehnologijom izrade mrežnih aplikacija te ga rabe i web stranice IMZ-PROMET , koje za
ispravno funkcioniranje u pregledniku zahtijevaju od Korisnika da postavi “privremeni kolačić”
koji je aktivan tijekom korištenja www.imz-promet.hr.
Korisnik ima mogućnost prihvaćanja ili odbijanja “kolačića” putem postavki internet
preglednika. U slučaju da korisnik odbije prihvaćanje “kolačića” postoji mogućnost da neki
dijelovi ili funkcionalnosti www.imz-promet.hr stranice neće funkcionirati na korisničkom
računalu/mobilnom uređaju. Iz navedenog razloga IMZ-PROMET savjetuje korištenje “kolačića”
prilikom posjete www.imz-promet.hr stranica.

7. Zadržavanje korisničkih podataka

IMZ-PROMET će zadržati prikupljene podatke o korisnicima samo u vremenu koje je nužno za
ostvarenje određene svrhe.

8. Sigurnosne procedure

IMZ-PROMET na redovitoj osnovi razmatra procedure kako bi se korisnički osobni podaci zaštitili od neautoriziranog pristupa, slučajnog gubitka ili uništenja. Koristi se tržišni standard (SSL
tehnologiju) kako bi se enkriptirali osjetljivi korisnički podaci.

Korisnici trebaju biti svjesni da je komunikacija putem interneta, u smislu e-mail i web
komunikacije nesigurna osim u slučajevima SSL enkripcije. Sama priroda interneta je da
podaci mogu prolaziti kroz internetske veze u mnogim zemljama prije nego što su isporučeni.

IMZ-PROMET ne može prihvatiti odgovornost za neautorizirani pristup ili gubitak informacija ukoliko se radi o slučajevima nad kojima IMZ-PROMET d.o.o. nema izravni nadzor.

9. Promjena Uvjeta

Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja IMZ-PROMET će zatražiti posebnu privolu. IMZ-PROMET pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem IMZ-PROMET web stranice ili na drugi primjeren način.